Đèn đường LED

Đèn đường 200W DD-200-4

Đèn đường 200W DD-200-4

3,200,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DD-200-4
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:980*350
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn đường 180W DD-180-3

Đèn đường 180W DD-180-3

2,800,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DD-180-3
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:930*350
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn đường 150W DD-150-3

Đèn đường 150W DD-150-3

2,400,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DD-150-3
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:930*350
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn đường 100W DD100-2

Đèn đường 100W DD100-2

1,900,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DD-100-2
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:730*280
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn đường 50W/DD50-1

Đèn đường 50W/DD50-1

1,000,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DD-50-1
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:620*230
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn đường 30W/DD-30-0

Đèn đường 30W/DD-30-0

750,000đ
    

0

Mã sản phẩm:DD-30-0
Ánh sáng:Trắng, vàng
Kích thước:520*200
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn đường LED 100w DD-V100W

Đèn đường LED 100w DD-V100W

1,950,000đ
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

Đèn đường LED 150w DD-V150W

Đèn đường LED 150w DD-V150W

2,600,000đ
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

Đèn đường LED 50W DD-V50W

Đèn đường LED 50W DD-V50W

1,250,000đ
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

Đèn đường LED 200W DD-200W

Đèn đường LED 200W DD-200W

3,200,000đ
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

Đèn đường LED 150W DD-150W

Đèn đường LED 150W DD-150W

2,500,000đ
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka

Đèn đường LED 100W DD-100W

Đèn đường LED 100W DD-100W

1,850,000đ
    

0

Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC
Chất liệu :Hợp kim nhôm sơn tĩnh điện + Kính meka