Đèn chiếu điểm , rọi cột

Đèn rọi cột PAS-36W

Đèn rọi cột PAS-36W

2,300,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PAS36
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:310*165*280 Đế 245*130
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn rọi cột PAS-24W

Đèn rọi cột PAS-24W

2,100,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PAS24
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:310*165*280 Đế 245*130
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn rọi cột PAS-18W

Đèn rọi cột PAS-18W

1,600,000đ
    

0

Mã sản phẩm:PAS18
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:190*165*280 Đế 160*100 mm
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha rọi PR-18W

Đèn pha rọi PR-18W

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PR18
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:250*90
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha rọi PR-15W

Đèn pha rọi PR-15W

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PR15
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:250*90
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha rọi PR-12W

Đèn pha rọi PR-12W

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PR12
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:200*90
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha rọi PR-9W

Đèn pha rọi PR-9W

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PR9
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:Đang cập nhật
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn pha rọi PR-6W

Đèn pha rọi PR-6W

LIÊN HỆ
    

0

Mã sản phẩm:PR6
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:125*90
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn chiếu cỏ CD-36W

Đèn chiếu cỏ CD-36W

1,822,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CD36
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:235*290
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn chiếu cỏ CD-24W

Đèn chiếu cỏ CD-24W

1,315,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CD24
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:235*290
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn chiếu cỏ CD-15W

Đèn chiếu cỏ CD-15W

1,109,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CD15
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:205*235
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC

Đèn chiếu cỏ CD-12W

Đèn chiếu cỏ CD-12W

871,000đ
    

0

Mã sản phẩm:CD12
Ánh sáng:trắng/vàng
Kích thước:160*185
Điện áp đầu vào(V):175 ~ 240 VAC